Grand Prix Damer 2020/21

Grand Prix Damer 2020/21

Grand Prix Damer 2020/21 Team recap
LagSpeladePoängServeMottagningAnfallBlock
 MSTotBPVV-FTotEssMissEss per setEffTotMissNegPerfPerf %EffTotMissBlockPerfPerf %EffNätPPoäng per set

Hylte Halmstad

2

7

125

67

58

84

170

13

11

1,9

1%

99

6

42

21

21%

15%

202

15

9

94

47%

35%

0

18

2,6

Engelholm

2

7

114

46

68

53

148

11

17

1,6

-4%

146

7

55

40

27%

23%

255

20

17

88

35%

20%

0

15

2,1

Örebro

1

3

41

13

28

10

62

1

7

0,3

-10%

68

6

28

15

22%

13%

105

9

9

33

31%

14%

0

7

2,3

Sollentuna

1

3

28

6

22

-8

45

1

9

0,3

-18%

68

7

22

16

24%

13%

93

12

8

24

26%

4%

0

3

1,0

Ordlista

Tot

Totalt

Miss

Misstag

Perf

Perfekta

Block

Nedblockad

V

Antal poäng på mottagning

Eff

Effektivitet

Perf %

Perfekta %

Nät

Nätberöring av spiker

BP

Break point

Neg

Negativa

Eff

Effektivtet

P

Poäng