Grand Prix 2016/17

Grand Prix 2016/17

Grand Prix 2016/17 Team recap
LagSpeladePoängServeMottagningAnfallBlock
 MSTotBPVV-FTotEssMissEss per setEffTotMissNegPerfPerf %EffTotMissBlockPerfPerf %EffNätPPoäng per set

Hylte/Halmstad

2

7

122

43

79

45

168

10

27

1,4

-10%

138

12

34

41

30%

21%

213

25

13

94

44%

26%

3

18

2,6

Engelholm

2

7

111

55

56

56

169

17

13

2,4

2%

121

10

28

36

30%

21%

210

14

18

75

36%

20%

4

19

2,7

Lindesberg

2

7

96

53

43

18

146

13

23

1,9

-7%

134

18

37

34

25%

12%

196

24

13

65

33%

14%

7

18

2,6

Örebro

2

7

74

25

49

-2

132

9

15

1,3

-5%

141

21

41

28

20%

5%

183

26

14

54

30%

8%

3

11

1,6

Ordlista

Tot

Totalt

Miss

Misstag

Perf

Perfekta

Block

Nedblockad

V

Antal poäng på mottagning

Eff

Effektivitet

Perf %

Perfekta %

Nät

Nätberöring av spiker

BP

Break point

Neg

Negativa

Eff

Effektivtet

P

Poäng