Kval till Elitserien 2015/16

Competition

 
Page 1 of 2
1-12/13
PlayerMatcherSetPoängBPV-FS =S !S /S -S +S #M =M !M /M -M +M #Pos %Perf %A =A !A /A -A +A #Perf %B =B !B /B -B +B #
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
Page 1 of 2
1-12/13

De fetstilta kolumnerna står för spelarnas poäng, serveess, anfalls- och blockpoäng. Kolumnen "Poäng" är det totala antalet poäng som spelaren tagit. Varje kolumn är sorteringsbar genom att klicka på kolumnrubriken.

S = >  Servemiss

S ! >  Serve

S / >  Gratisbollsgivande serve

S - >  Negativ serve

S + >  Positiv serve

S # >  Serveess

M = >  Mottagningsmiss

M ! >  Servemottag

M / >  Ej anfallsbar servemottagning

M - >  Negativt servemottag

M + >  Positivt servemottag

M # >  Perfekt servemottag

Pos % >  Positiva %

Perf % >  Perfekta %

A = >  Anfallsmiss

A ! >  Anfall

A / >  Anfall i block

A - >  Negativt anfall

A + >  Positivt anfall

A # >  Anfallspoäng

Perf % >  Perfekt %

B = >  Förlorat block

B ! >  Block

B / >  Nät/intrång

B - >  Negativt block

B + >  Positivt block

B # >  Vinnande block